Uygulama

Priz       Duvar içine döşenmiş olan elektrik hattını, herhangi bir elektrikli aleti çalıştırmak üzere kullanabilmemiz için kullanılan faz-nötr ve topraktan meydana gelen çıkış hattıdır. Aydınlatma elemanları için kullanılan bazı prizlerin toprak hattı bulunmamaktadır. Prizler, sağ ve sol tarafta bulunan tırnaklar sayesinde sabitlenmektedir. Prizlerde kabloların gireceği ayaklar,

Ahşap yüzeylerin verniklenmesi        Akrilik, doğal reçine ve sentetik reçine olmak üzere üç çeşit vernik vardır. Akrilik reçineler düşük çözünürlük oranına sahiptir ve suyla inceltilebilir. Az kokulu olan akrilik reçineler ahşap, metal ve plastik için uygundurlar ve hızlı çalışılabilirler. Doğal reçineli verniklerde bağlayıcı olarak bitkisel ve

Düz duvarlar örülürken aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir: *Duvarda kullanılacak tuğlalar düzgün, tozdan ve topraktan temizlenmiş olmalıdır. *Gerekli araç ve gereçleri uygulama yerine getiriniz. *Duvar uygulanacağı zemini fırça ile temizleyiniz. *Duvarın uygulanacağı zemini yıkayınız ve tuğlaları ıslatınız. *Hazırladığınız harcı tekneye alarak iyice alıştırınız. *Duvarlar örülürken, takviyeli harçla veya melez harçla örülmeli; soğuk

Yeni çıkarılan kanunlar neticesinde 2015 yılıyla birlikte mantolama yapılmayan binalara çeşitli cezalar kesilecektir. Bu cezalardan kurtulmak ve ısı kaybının azaltılmasını sağlamak için Isı yalıtımına itiyacımız bulunmaktadır.   1- Levha kalınlığına uygun ölçüde subasman profili, ilk kat döşeme seviyesinin 20cm alt kısmına dubel ile tesbit edilir.