Blog

HomeYapı-DiğerEkonomik Isınma Yöntemi Pelet Yakıtı

Ekonomik Isınma Yöntemi Pelet Yakıtı

pelet-yakitinin-ozellikleriPeletlerin yakıt olarak kullanılması diğer yakıt türlerine göre ekonomik olmasının yanında çevre kirliliğini fosil yakıtlara göre azaltmaktadır.

Yapılan çalışmalar ve hesaplamalar, sahip olduğumuz bitki örtüsü, coğrafik konum, iklim şartları gibi koşullar dikkate alındığında neredeyse tüm ısınma ihtiyacımız için dışarıdan aldığımız katı yakıtı ülkemizde kendimiz sağlayabiliriz. Ülkemizde istihdam ve ekonomik katkının yanında çevre ve hava kirliliğinin önlemesi insan sağlığına katkısı da çok fazla olacak doğal yakıt ağaç tozu ve talaşından yapılan pelet yakıtlardır.

Fosil yakıtların çevreye verdiği tüm bu zararlar, sosyal maliyet olarak kabul edilmekte olup, bunların insanlar, bitki örtüsü, hayvanlar, hatta binalar üzerindeki olumsuz etkileri tek tek hesaplanmaktadır. Sosyal maliyet konusu üzerinde yapılan ciddi çalışmalar fosil yakıtların çevreye verdiği zararın yılda yaklaşık 5 trilyon dolar (Yani Türkiye bütçesinin neredeyse 125 katı) olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bilindiği üzere Türkiye petrol, doğalgaz gibi fosil yakıt kaynakları yönünden fakir bir ülke olmasına karşın, orman ürünleri yönünden son derece zengin bir ülkedir. Görüldüğü gibi temiz ve yenilenebilir kaynaklara yönelmek Türkiye için bir tercih değil zorunluluktur.

Pelet yakıtın en önemli faydasının başında katı yakıtta dışa bağımlılığı ortadan kaldırması ve ülkeye ekonomik olarak büyük bir külfetten kurtarması, aynı zamanda yeni bir iş dalı olarak istihdam sağlaması. Ekonomik olması insan sağlığına zararlı olmaması hava kirliliğine büyük ölçüde çözüm bulması yakıt zehirlenmelerinden insanların hayatını kaybetmelerine son vermesi özellikle son zamanlarda bu büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Tamamen çevreci ve doğal olması sayesinde yanma sonucunda çıkan materyaller yağışı artırma yağmuru tutma gibi özellikleri sayesinde doğaya katkıda bulunmaktadır.

Pelet bugün Avrupa ülkelerinde giderek yaygınlaşmakta ve kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır ki Avrupa‘nın neredeyse tamamı Rusya, İskandinavya ülkeleri bu yakıt türünü kullanmaya başlamış bulunmaktadır. Finlandiya yakıt ihtiyacının %96 oranında pelet yakıtından karşılamaktadır. Pelet yakıtın özellikleri; Pelet sayesinde doğalgaz, sıvı yakıt ve katı yakıt (kömür; odun ) gibi yakıtlara oranla aynı enerjiyi %40-%45 oranında daha ucuza mal edilmektedir. Pelet yakıt tamamen yandığı için enerji kaybı yaşanmamaktadır. Pelet yakıt preslendiği için uzun süre yanma sağlamaktadır. Diğer katı yakıtlara göre kül oranı yok denecek kadar azdır ( %0,5 kül oranına sahiptir). Bu oran kömürde %10-%50 arasında değişirken pelet yapılmamış ağaç yakıtta bu oran %6-%10 arasında değişim göstermektedir.

Yanma süresi ve sağladığı enerji olarak aynı miktarda ağaç odununa göre %300 oranında artış göstermektedir. Yanma sonucu oluşan kül doğal gübre olarak kullanılabilme imkânına sahiptir. Doğaya hiçbir zararı olmamakla beraber yağış sağlama bulut tutma özellikleri ile doğaya yarar sağlamakta hava kirliliğine büyük ölçüde çözüm sağlamaktadır. Ülkemizin yılda 20 milyar doların üzerinde dışarıdan ithal ettiği yakıt düşünüldüğünde ülkeye ekonomik katkınsın yanı sıra istihdam sağlaması.

Otomatik yakma sistemleri sayesinde insan hayatını kolaylaştırması Evlerde aynı zamanda evin kalorifer sisteminde yakıt olarak kullanılıyor.

Çeşitli ağaç ve odun pres yapılırken odunun doğasındaki özelliklere bağlı olarak Geliştirilen bir sistemle presleniyor. Tüketiciye maliyeti ucuz. Daha az kül bırakıyor. Ayda bir-iki kez külü boşaltılıyor ve kül gübre olarak değerlendiriliyor. 1 kg Pelet = 5 kw enerji değerinde. 2 kg Pelet = 1 litre sıvı yakıta eşit. Buna karsın depolamak için daha az yere ihtiyaç var. 6 kg Pelet orta büyüklükte bir evi ısıtabiliyor. Sıvı yakıtla çalışan kalorifer sistemine oranla maliyeti biraz yüksek fakat 4–5 senede amorti edebiliyor. Doğalgaz ve sıvı ısıtıcılara oranla %40 – %45 karlı. Makineye pelet doldurma, külünü boşaltma işlemleri otomatik sistemle de sağlanabiliyor. Pelet Yakıtı 10 kg, 15 kg, 30 kg ve bir ton´luk torbalarda satışa sunulmaktadır.

 

Bir önceki yazımız olan Renk değiştirebilen alarmlı dijital saat başlıklı makalemizde renk değiştirebilen saat hakkında bilgiler verilmektedir.